Sari la conținut

GDPR

Generalități
Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în
prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25
mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile
Legii nr. 677/2001 (în prezent, abrogate).
Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor
fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor
operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu
caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică,
inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.
Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate
asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Identitatea operatorului
Având în vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de “operator” ca fiind
persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu
altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care
prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este NISTOR MIHAELA-LAURENȚIA
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul în STR. SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului F40/1616/2018, având CUI 39736992, reprezentată legal
de NISTOR MIHAELA-LAURENȚIA, cu date de contact contact@ursitoaredintaramulbasmelor.ro
Colectarea datelor personale
Care sunt datele cu caracter personal colectate
Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale /
referitoare la dvs.:
Nume, prenume
Adresa de domiciliu și/sau de reședință
Date de contact (precum e-mail, telefon, fax)
IP
Obținerea Consimțământului

Generalități
Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie
efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei
obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest
din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a
dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei
95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.
Acordarea consimțământului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă
care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului
persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care consimțământul
persoanei vizate este dat în contextul unei declarații, în format electronic sau în scris, care se referă și la
alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în
mod clar de celelalte aspecte, putând fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe. Pentru ca prelucrarea
datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv
legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza
consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i
se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru
prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă
acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Cookies
Pe acest site se folosesc cookie-uri. Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul
de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fişiere-texte de mici
dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.
Multe dintre cookie-urile folosite se numesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe
acest site. Altele rămân în memoria computerului dvs. până la ştergerea acestora de către dvs., acestea
făcând posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizită ulterioară.
Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel încât să
puteți decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În mod alternativ, browser-ul
dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă
întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor
cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.
Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite
funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate în conformitate cu
prevederile art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR, conform cărora prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura
în care este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. Prin
urmare, operatorul acestui website are un interes legitim în stocarea anumitor cookie-uri, pentru a
asigura o optimizare fără erori tehnice. Alte cookie-uri (cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru
analizarea comportamentului dvs. de navigare) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat în
acest document.

Platformă de Consent Management
Acest website folosește o platformă de gestionare a consimțământului – Gazduire.net -, fiind astfel
împuterniciți să obținem, să gestionăm și să documentăm consimțământul dumneavoastră dat în calitate
de utilizator.
Colectarea consimțământului dumneavoastră se face în mod legal, prin respectarea tuturor cerințelor
legale (conținute de GDPR, de liniile directoare ale jurisprudenței Curții Europene de Justiție, de Cadrul de
transparență și consimțământ IAB Europe), prin intermediul platformei ajungându-se la optimizarea
consimțământului dat la momentul navigării pe acest website.
Platforma de management a consimțământului – Gazduire.net – respectă prevederile europene în
domeniu, prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor realizându-se numai în
măsura în care acest lucru este necesar pentru funcționalitatea și optimizarea conținutului site-ului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are ca bază legală consimțământul specific,
informat și liber exprimat al utilizatorilor, obținut în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament.
Pentru mai multe detalii, puteți accesa Politica de Confidențialitate disponibilă aici
https://www.gazduire.net/protectia-datelor
Fişiere jurnal de pe server
Providerul acestui site colectează şi stochează în mod automat informaţiile pe care browser-ul dvs. le
transmite automat către noi prin intermediul fişierelor-jurnal. Acestea sunt:
Tipul şi versiunea de browser
Sistemul de operare folosit
URL-ul paginii care a generat inițial solicitarea pentru afișarea paginii sau obiectului curent
(Referrer URL)
Numele de gazdă al computerului care accesează
Date temporale privind accesarea server-ului

Adresa IP
Temeiul legal pentru prelucrarea unor astfel de date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, care
permite prelucrarea de date atunci când este necesară pentru executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui
contract.

Formular de contact
În cazul în care ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele
introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde întrebărilor dvs. și
a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fără permisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra
toate datele pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs. în
conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR]. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail
informal în acest sens fiind suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate
în mod legal. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact până când:
solicitați ștergerea datelor revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă
scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil.
Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor,
nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

Contactare prin e-mail, telefon sau fax
Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale pe care le
veţi furniza vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul soluţionării cererii dumneavoastră, în baza
consimţământului exprimat de dumneavoastră.
Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le furnizaţi în temeiul următoarelor prevederi legale din
cuprinsul GDPR, respectiv:
numai cu consimțământul dvs. – în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
pentru executarea unui contract sau în etapa precontractuală – în conformitate cu prevederile art.
6 alin. 1 lit. b) GDPR
pentru îndeplinirea scopului şi interesului legitim urmărit de noi, respectiv acela de prelucrare
eficientă a cererilor trimise de dvs. – în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.
Vom păstra datele pe care le furnizați în acest mod până când:
solicitați ștergerea datelor;
revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă
scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil, în toate situaţiile cu excepţia perioadelor
obligatorii de păstrare a datelor.

Secțiune de comentarii
Prin accesarea secţiunii de Comentarii, anumite date personale (precum, dar fără a se limita la adresa de
email, numele de utilizator, adresa IP) vor fi prelucrate și stocate, unele din ele fiind necesare din
perspectiva prevenirii acţiunilor ilegale sau a conţinutului calomnios.
Există şi posibilitatea de a vă înscrie/abona pe acest site cu scopul de a primi comentariile prin emailul
furnizat, astfel că:
Este posibil ca adresa de email să fie verificată printr-un email de confirmare;
Puteţi oricând să vă dezabonați accesând link-ul din cuprinsul e-mailurilor, iar datele furnizate de
dvs. vor fi şterse imediat, cu excepţia datelor furnizate ca urmare a accesării altor secţiuni (spre
exemplu, odată cu înscrierea pentru newsletter) care vor rămâne stocate;
Scopul prelucrării datele colectate
O parte din datele colectate pe acest site sunt utilizate pentru:
Prestarea serviciilor pe care le oferim în beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru
soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciile noastre, pentru
asigurarea serviciilor de suport etc.)
Activităţi de publicitate şi promovare în mediul online. Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele
descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de
marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.
Informare periodică a utilizatorilor – Vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertele noastre. În
acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținând informații generale și tematice,
informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi
cercetări de piață și sondaje de opinie. Pentru comunicările de acest tip, avem ca temei
consimțământul obţinut în prealabil de la dumneavoastră. Vă puteți răzgândi și retrage
consimțământul în orice moment.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului
General privind Protecția Datelor, având la bază atât consimțământul persoanei vizate, cât și rațiuni de
executare conformă a contractelor sau de realizare a intereselor legitime ale operatorului (cu excepţia
cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care
necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil).

Drepturile utilizatorilor
Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt:
Dreptul de informare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor, Dreptul la
restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plângere și
de a vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțământului.
Dreptul de informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.
personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la
destinatarii datelor dvs.;
Dreptul de acces – puteţi obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu
date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la
următoarele informaţii : scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau
urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale ;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter
personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă ;
dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori
restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării etc.
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ştergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea
acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care
contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni
le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să
fie transmise altui operator
Dreptul la opoziţie – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe
interesul legitim al operatorului;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a
datelor – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți
exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;
Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune
plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor
judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar
pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Obligațiile operatorului de date

Găzduire/Hosting
Datele cu caracter personal înregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele gazduire.net.
Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:
art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR – prelucrarea datelor de către gazduire.net se realizează având la bază
consimțământul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;
art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR – prelucrarea datelor de către gazduire.net are loc cu scopul îndeplinirii
obligațiilor contractuale asumate;
art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR – prelucrarea datelor de către gazduire.net se realizează în scopul
intereselor legitime urmărite de operator
Indiferent de scopul pentru care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate
principiile de legalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cu caracter personal
prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate.
Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personale de către gazduire.net,
accesați https://www.gazduire.net/protectia-datelor
Avem un contract/o convenție/act juridic (incluzând posibilitatea de includere și agreere a clauzelor din
Termenii și Condițiile website-ului) încheiat cu gazduire.net pentru a asigura prelucrarea datelor cu
caracter personal în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Respectăm obligaţiile care ne
incumbă potrivit articolului 28 din GDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanţii
suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât
prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în regulament şi să asigure protecţia drepturilor
dumneavoastră.

Criptarea datelor
Acest site utilizează criptare SSL din raţiuni de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilor
confidenţiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra de blocare („lock icon”) care
apare în bara browser-ului şi prin schimbarea din http:// în https:// a adresei browser-ului respectiv.
Odată activată criptarea de acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terţi.
Conform GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să
genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., operatorul acestui website vă va informa, fără
întârzieri nejustificate, cu privire la această încălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare
din acelaşi Regulament (art. 34 alin. 3).
Responsabilul cu protecția datelor
Nefiind aplicabile prevederile GDPR privind obligativitatea numirii unui Responsabil cu protecţia datelor
(art. 37 alin. 1 – potrivit căruia Operatorul şi persoana împuternicită de operator desemnează un
responsabil cu protecţia datelor ori de câte ori:
a. prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care
acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
b. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în
operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o
monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau
c. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în
prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor date
cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10)
pentru orice informaţii sau lămuriri privind funcţionarea acestui website, vă rugăm să ne contactaţi la
următoarele date:
Nume: NISTOR MIHAELA-LAURENȚIA
E-mail: contact@ursitoaredintaramulbasmelor.ro
Tel: 0770343965
Fax:
Adresă de corespondenţă: STR. SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 4
Evidențele activităților de prelucrare
Conform Regulamentului GDPR, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze,
pe o perioadă rezonabilă, evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Astfel,
aceste evidențe vor cuprinde următoarele informații:
numele şi datele de contact ale operatorului
scopurile prelucrării;
descrierea categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
dacă este cazul:
transferurile de date cu caracter personal
termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date
o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate
Obligația detaliată anterior nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de angajaţi,
cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include
categorii speciale de date sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni.
Măsuri tehnice și organizatorice adecvate
Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice
adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt
necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.
Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălării securității datelor cu
caracter personal
Conform art. 33 alin. 1 din GDPR, în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter
personal, vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la
care am luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un risc
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor datelor
cu caracter personal
Raportat la prevederile art. 34 din GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter
personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice,
vom informa persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, cu excepția
situațiilor în care:
au fost implementate măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au
fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu
caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin
neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
au fost luate măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor vizate menţionat anterior nu mai este susceptibil să se materializeze;
ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică
sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Social Media
Facebook plugins (Like & Share Button)
Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială facebook.com.
Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Facebook (un “f” alb pe o placă albastră sau un semn “thumbs
up”) sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei “Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul pluginurilor
Facebook pot fi văzute aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În măsura în care utilizați
extensia Like, veți aprecia pagina de Facebook a site-ului nostru fără a fi nevoie să îl părăsiți. În măsura
în care utilizați extensia Share, veți distribui site-ul nostru sau un anumit conținut din cadrul acestuia pe
pagina dumneavoastră personală de Facebook, fără a fi nevoie să părăsiți site-ul.

Prin intermediul pluginului, Facebook primește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe site-ul
nostru. În cazul în care sunteți conectat și la Facebook în același timp, Facebook poate atribui acțiunile
realizate pe pagină contului dumneavoastră și, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră
interacționați cu pluginurile, de exemplu făcând click pe butonul Like sau distribuind un anumit conținut
de pe site, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Facebook și stocate
acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, există totuși posibilitatea ca rețeaua de socializare să
obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.
Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare,
cu transferul de date cu caracter personal către Facebook. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului
acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și
amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și
permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității.
Dacă nu veţi dori ca Facebook să asocieze vizita dumneavoastră pe acest site cu informaţiile contului
dumneavoastră de Facebook, aveţi posibilitatea să vă delogaţi.
Instagram Plugin
Acest serviciu utilizează pluginuri sociale (“plugins”) gestionate de rețeaua socială Instagram, funcții
oferite de Instagram Inc., cu sediul în 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Pluginurile pot fi
identificate printr-o siglă Instagram sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei “Instagram Social
Plugin”.
Prin intermediul pluginului, Instagram este informat cu privire la acțiunile realizate de dumneavoastră pe
pagina noastră. În cazul în care sunteți conectat și la contul personal de pe reţeaua de socializare în
același timp, aceasta poate atribui acțiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră de Instagram şi,
implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră accesați pluginurile, informațiile
corespunzătoare sunt transferate din browserul dvs. pe rețeaua de socializare și stocate acolo. Chiar
dacă nu sunteți membru Instagram, există totuși posibilitatea ca aceasta să obțină și să stocheze adresa
dumneavoastră IP.
Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare,
cu transferul de date cu caracter personal către Instagram. Nu deținem controlul asupra naturii și
scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește
scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Instagram,
precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile
de confidențialitate Instagram la: https://help.instagram.com/155833707900388.
Dacă sunteţi membru al Instagram și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin
intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Instagram, trebuie să vă deconectaţi de la
reţeaua de socializare înainte de a vizita acest site.

Newsletter
Pentru a primi un newsletter, este necesară indicarea unei adrese de e-mail valide, alături de informaţii
specifice prin care se poate identifica titularul acestei adrese. De asemenea, este necesar
consimţământul dvs. pentru transmiterea newsletter-ului şi, de aceea, vă informăm că orice alte date cu
caracter personal vor fi colectate şi stocate doar în baza acordului dvs. Datele astfel colectate sunt
prelucrate doar în vederea transmiterii newsletter-ului şi nu vor fi transmise terţilor.
Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu
consimțământul dvs., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.
Plugins și Tools
Youtube
Site-ul nostru utilizează plugin-urile platformei YouTube, care este operat de Google. Operatorul site-ului
web este YouTube, LLC, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, SUA.
Dacă vizitați o pagină de pe site-ul nostru în care a fost integrat un plug-in YouTube, va fi creată o
conexiune cu serverele YouTube. În consecință, serverul YouTube va fi anunțat, care dintre paginile au
fost vizitate de dumneavoastră
În plus, YouTube va putea să introducă şi cookie-uri diferite, cu ajutorul cărora se vor putea obține
informații despre vizitatorii site-ului nostru. Printre altele, aceste informații vor fi utilizate pentru a genera
statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurința în utilizarea site-ului și de a preveni încercările de
fraudare.
Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs. YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube să
aloce direct modelele dvs. de navigare în profilul dvs. personal. Aveți opțiunea de a preveni acest lucru
prin deconectarea de pe contul YouTube.
Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a vă prezenta conținutul online într-o manieră
atrăgătoare. Conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, acesta este un interes legitim.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection
Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că
protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat. Prin
urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic
European (EEA – European Economic Area) ar trebui să aibă la bază Clauzele Contractuale Standard (SCC
– Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene.
Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele despre utilizatori,
consultați Politica de confidențialitate YouTube privind datele de la:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Chat Online
Platforme Chat Online
WhatsApp
Prin intermediul WhatsApp, asigurăm o comunicare eficientă cu clienții noștri. Pentru cei care locuiesc
într-o țară din Spațiul Economic European (care include Uniunea Europeană) și orice altă țară sau
teritoriu inclus (denumită în mod colectiv “Regiunea Europeană”), Whatsapp este operat de către
WhatsApp Ireland Limited, cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Conform politicii WhatsApp, care poate fi consultată și analizată aici:
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy, Whatsapp Ltd. fiind și parte din Companiile Facebook,
prin intermediul acestui serviciu se colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectarea
principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile la nivel european (în special, RGPD) sau la nivel
internațional (dacă vorbim de servicii puse la dispoziție de Whatsapp Inc. – EU-U.S. Privacy Shield
Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).
Prin intermediul Whastapp se prelucrează:
date furnizate chiar de către utilizatori (cum ar fi cele legate de contul de utilizatori – numărul de
telefon, nume de profil, fotografia – conexiunile utilizatorului. În ceea ce privește mesajele
transmise, acestea nu sunt stocate pe serverele WhatsApp, cu excepția celor care nu putut fi
trimise (spre exemplu, pentru un utilizator offline) și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 de
zile înainte de a fi șterse.
date colectate în mod automat (informații privind status-ul utilizatorului “last seen status”,
preferințe ale utilizatorului stocate prin intermediul cookies, adresa IP, informații legate de
browser, unele informații legate de tranzacții și plăți – pentru termenii și condițiile privind plățile,
recomandăm să consultați https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in).
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Whatsapp este
reprezentat de art. 6 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea
prelucrării.
Având în vedere Hotărârea din 16 iulie 2020 (pronunțată în cauza C-311/18 – Data Protection
Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că
protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.
Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic
European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC –
Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale
Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți în
afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale
pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți în afara UE sau SEE. Pentru
mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.
WhatsApp foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, în
acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR, conform informaţiilor disponibile aici
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations

Concluzie

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată în conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte
dispoziţii legale naţionale aplicabile.
Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm
consultarea Politicii în mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce privește
prelucrarea datelor personale.
Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept
dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact indicate mai su

× WhatsApp